В тази категория ще събираме всички промоции, които са във он-лайн магазините в Германия – например amazon.de, ebay.de и т.н.

Leave a Reply