За всички, които им липсва стария камион на Пиниз-а, го пускам в името на историята:

Стария камион

Leave a Reply